Månadsarkiv: september 2016

En sista årsrapport för landsbygdsprogrammet 2007-2013

Varje år lämnar Sverige in en årsrapport för landsbygdsprogrammet där vi sammanfattar de senaste resultaten. Vid slutet av programperioden blir årsrapporten en sammanfattning av resultaten för hela programperioden. Denna sammanfattande årsrapport är nu klar. Några av de viktigaste resultaten som … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Jönköping – Madrid, tur och retur

I landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns en miljöersättning som hette Miljöskyddsåtgärder. Den hade som syfte att bland annat minska riskerna med hantering av växtskyddsmedel. Det fanns flera villkor som lantbrukare skulle uppfylla för att få ersättningen men ett av villkoren var att … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Hur går det med de hotade husdjuren?

I landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns en ersättning till djurägare som hade vissa raser av hotade husdjursraser. De här raserna kunde vara av djurslagen får, get, nötkreatur eller svin. Det fanns ett mål att vi skulle ha minst 5 000 djurenheter av … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Hur jämställt är startstödet?

I landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns det ett stöd för att underlätta för unga lantbrukare att starta nya företag eller att ta över existerande företag. Eftersom det är en hög genomsnittlig ålder på lantbrukarkåren anses det prioriterat att underlätta för yngre personer … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar