Månadsarkiv: november 2016

Utvärdering av Leader visar utmaningar och förbättringsförslag

I podden Landet kan du höra om de tre största utmaningarna som Leader står inför och vad som kan göras. Du får också med dig tankar kring hur det skulle kunna gå att navigera på bästa sätt med dagens förutsättningar … Läs mer

Publicerat i Leader 2007-2013 | Lämna en kommentar

Anlägga och restaurera våtmarker

Våtmarker har flera viktiga funktioner i odlingslandskapet. De kan förbättra vattenkvaliteten och minska utsläpp av växtnäringsämnen. De kan också ha positiva effekter för den biologiska mångfalden. I landsbygdsprogrammet 2007-2013 kunde lantbrukare få miljöinvesteringsstöd för att anlägga nya våtmarker eller restaurera … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Leader 2007-2013

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Den syftar till att hjälpa landsbygdssamhällen/-områden att förbättra livskvaliteten och det ekonomiska välståndet i lokala områden. Arbetet baseras på underifrånperspektiv, det vill säga det ska ha en lokal förankring och utgångspunkten ska vara de … Läs mer

Publicerat i Leader 2007-2013 | Lämna en kommentar