Månadsarkiv: mars 2017

Äntligen i mål! Flera formella beslut om innovationsprojekt är klara

Intresset för att söka innovationsstöd har varit glädjande stort. Cirka 100 innovationsgrupper har sökt så kallat genomförandestöd. Nu har de första formella besluten gällande godkända innovationsprojekt skickats ut. De beslutade stödbeloppen för de godkända projekten är i medeltal cirka 6 … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stöd för att bilda innovationsgrupp och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet

Syftet med åtgärden är att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram bra praktiska och innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom olika områden. Det finns två typer av … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Bättre landsbygd efter utvärderingar?

Den 22 mars kom Agrifood med en ny rapport om kopplingen mellan utvärderingar och hur dessa påverkar utformningen av de nya programmen. Rapporten heter Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering? Vi som arbetar med att utvärdera Jordbruksverkets program tycker att både den längre … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästan 30 miljoner kronor har beviljats för investeringsstöd till förnybar energi och klimatåtgärder

Totalt har cirka 28,9 miljoner kronor i investeringsstöd beviljats fram till och med februari 2017 till förnybar energi och klimatåtgärder som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Dessa stöd kan sökas inom olika åtgärder beroende på vilken … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Var med och diskutera hållbar landsbygdsutveckling!

På onsdag, 22 mars, är det dags för den sista dagen med seminarier kring slututvärderingen av landsbygds­program­met 2007–2013. Ämnet för dagen är Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling – utvärderingen av programmets samlade effekter. Det är ett gammalt program som är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vill ni visa upp ert projekt?

Var gärna med i kampanjen Mitt Europa! En europeisk informationskampanj som erbjuder projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att visa vad EU-finansierade satsningar gör runt om i Europa. Anmälan senast den 22 mars! Läs mer om hur … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästan 700 miljoner kronor har beviljats till investeringsstöd för att öka konkurrenskraften

Totalt har 676,6 miljoner kronor i stöd beviljats fram till och med februari 2017. Det gäller investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring. Ny-, om- och tillbyggnader av djurstallar är den vanligaste investeringen, men man kan söka stöd för en mängd … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar