Månadsarkiv: april 2017

68 miljoner har beviljats till investeringar i kommersiell service

Totalt har drygt 68 miljoner kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.  52 miljoner kronor till dagligvarubutiker Inom kommersiell service så … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

2,6 miljarder kronor till bredbandsstödet

Totalt har drygt 2,6 miljarder kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Det genomsnittliga stödbeloppet per projekt är 6,5 miljoner kronor, men genomsnittet varierar stort mellan länen. Västra Götaland och Dalarna är de län med störst antal beviljade … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

32 miljoner kronor har beviljats till investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Totalt har drygt 32 miljoner kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.  22 miljoner … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Ägg – påskbordets favorit!

Många äter ägg i påsk. Efterfrågan på ägg från ekologisk produktion, frigående värphöns eller att äggen är lokalt producerade blir allt vanligare. Genom landsbygdsprogrammet har äggproducenter gjort investeringar i storleksordningen 81 miljoner kronor och har beviljats stöd med cirka 33 … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

28 miljoner kronor har gått till startstöd

Totalt har cirka 28 miljoner kronor stöd beviljats fram till och med februari 2017. Stödet är en startpremie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Innovationer är viktiga för framtidens landsbygder

  Hur innovativ är landsbygden? Det är svårt att svara på frågan om hur innovativ landsbygden är. Därför har Jordbruksverket gjort en undersökning med syfte att kartlägga innovativa aktiviteter och verksamheter på landsbygden. Detta för att kunna göra bättre analyser. Det … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Mer än 60 miljoner kronor har beviljats i investeringsstöd till diversifiering och nya jobb på landsbygden

I landsbygdsprogrammet kan de inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet som vill bredda sin verksamhet eller företagare på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet söka stöd. Åtgärden ska bidra till nya jobb på landsbygden. Totalt har cirka 63,8 miljoner kronor … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar