Månadsarkiv: maj 2017

6 miljoner kronor har beviljats i stöd till lantrasföreningar

Syftet med åtgärden är att stödja lantrasföreningarna med att organisera och leda bevarandearbete. Totalt har cirka 6 miljoner kronor beviljats i stödbelopp för åtgärden. Den största kategorin är Häst med 33 procent av beviljat stödbelopp. En del av projekten handlar … Läs mer

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

136 miljoner till Rådgivning och fortbildning av rådgivare

Totalt har drygt 136 miljoner kronor beviljats inom åtgärden. Syftet med rådgivningen är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med landsbygdsprogrammet. 81 procent av beviljat stödbelopp har gått till kategorin … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | 2 kommentarer

Ny utvärdering publicerad: så kan genomförandet av ESI-programmen förbättras

Jordbruksverkets program med finansiering från ESI-fonderna är komplexa. Givet detta fungerar de väl, men genomförandet kan förbättras. I en utvärdering dras bland annat slutsatsen att det inom dessa program finns åtgärder som är tänkta att fungera på fundamentalt olika sätt. … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Utvärderare ifrågasätter stöd till fartygsskrotning i EU

Precis som i Sverige användes stor del av EU-budgeten till att skrota fartyg i Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Sverige var ett av de länder som använde störst del av sin budget  till fartygsskrotning (se figur nedan). Av samtliga stöd till fisket … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Framtidstro och satsningar på vattenbruk

Vattenbruk ses som en näring som kan bidra till framtidens proteinbehov utan att utarma haven. Under 2014 nåddes en milstolpe i världen då mängden konsumerad fisk från vattenbruk överskred konsumtionen av vildfångad fisk, se figuren. Om man tar hänsyn till … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

207 miljoner kronor har hittills beviljats till projekt inom lokalt ledd utveckling

  Leader är en metod för att utveckla bygder utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska … Läs mer

Publicerat i Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | 3 kommentarer

391 miljoner kronor har beviljats till kompetensutveckling, demonstrationer och information

Totalt har cirka 391 miljoner kronor beviljats inom åtgärden. Syftet med åtgärden är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med landsbygdsprogrammet. 61 procent av beviljat stödbelopp har gått till kategorin … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar