Månadsarkiv: juni 2017

Sju sorters blommor till midsommar!

Blommande hagar, blomsterkransar i håren och sju sorters blommor under kudden. Nu är det snart midsommar! Vi är många som njuter av naturens skönhet och som är tacksamma för att någon sköter markerna så att vi kan fortsätta njuta av … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Miljömärkt sill – viktig både för midsommarmenyn och svenska kustkommuner

Under 2016 fiskade svenska fiskare drygt 195 000 ton fisk och skaldjur. Nästan 60 procent av den fångsten var sill eller strömming. Värdet på den landade sillen uppgick till drygt 380 miljoner kronor, och då inkluderas såväl landningar i Sverige som … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

20 miljoner till skogens miljövärden

Syftet med stödet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Det ska göras på skogsmark med skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Totalt har drygt 20 miljoner kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017. De … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | 2 kommentarer

Spännande sommarläsning om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling

Vad är nyttan med landsbygdsprogrammet och vad kan förändras för att det ska få större effekt? Utvärderingar är viktiga för att landsbygdspolitiken ska kunna utvecklas. Men utvärderingar räcker inte utan det krävs även beslut. De bör grundas på utvärderingar och … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2021- | Lämna en kommentar

58 miljoner kronor till miljöinvesteringar

Inom miljöinvesteringar återfinns ett antal delåtgärder som tillsammans har beviljats 58 miljoner kronor i stöd till och med mars 2017. De tre största åtgärderna är Stängsel mot rovdjur, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald och för förbättrad … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

133 miljoner till samarbetsåtgärder

Totalt har drygt 133 miljoner beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Fyra olika delåtgärder ingår i sammanställningen (pilotprojekt och utveckling, samarbeten inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan, samarbeten inom miljö och samarbeten för diversifiering och information om miljö … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

5,7 miljoner kronor till Natur- och kulturmiljöer

Totalt har 5,7 miljoner kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och renskötselområden. Samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar