Månadsarkiv: oktober 2018

Det behövs mer fånggröda och vårbearbetning!

Arealen i miljöersättningen för minskat kväveläckage har minskat rejält sedan förra programperioden och vi har bara nått upp till 70 procent av målet. Kan det bero på att arealen använts till ekologiska fokusarealer i stället? Eller på att området där … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Sverige når inte målet för miljöersättningen för vallodling

Sverige kommer inte att uppnå målet att odla 285 000 hektar vall per år, som ska ingå i miljöersättning för vallodling. Arealen vallgröda som är med i ersättningen har varit relativt konstant 2015–2018 och det motsvarar mellan 65 och 73 … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

”Traditionell småskalig matkultur” – ett uppdrag med många möjligheter!

”Traditionell småskalig matkultur” är benämningen på ett spännande regeringsuppdrag som engagerar fyra svenska myndigheter och finansieras av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket, i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Skapar Kanelbullens dag över 100 jobb i Sverige?

Så här på Kanelbullens dag är det trevligt att presentera en analys av denna dags effekter på sysselsättningen i Sverige. Sammanställningen som är gjord av Gunnar Lindberg på Oxford Research är ett lättsamt exempel på en samhällsanalys. Den passar bra att … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Färsk statistik för våra tre program

Nu har vi uppdaterade tabeller som visar hur det går för våra tre program; landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Vill du se information om antal ansökningar, hur mycket pengar som har beviljats och … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar