”Traditionell småskalig matkultur” – ett uppdrag med många möjligheter!

Bild på ostar som läggs på vila

”Traditionell småskalig matkultur” är benämningen på ett spännande regeringsuppdrag som engagerar fyra svenska myndigheter och finansieras av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket, i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Här handlar det om att synliggöra, tillvarata och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap.

En hel del har hänt sedan starten på uppdraget 2015. Drygt hälften av de 60 miljoner kronor som uppdraget består av har fördelats inom olika områden.

Inom kompetensutveckling har man utlyst pengar för kurs- och utbildningsverksamhet inom grönt kulturarv och svenska lantraser där 10 olika projekt pågår. Merparten av dessa presenterar sina slutredovisningar under senare delen av 2018.

Utlysningar har även publicerats kring informationsinsatser som bland annat har resulterat i en intressant kunskapsbank matkult.se, där man kan finna värdefull information om mattraditioner hämtade ur Institutet för språk och folkminnens arkiv. Inom detta område har man även upphandlat en kartläggning av Sveriges fäbodbruk, som ligger till grund för framtida projekt som utlysts och upphandlats.

Ett annat område som belysts är ett fortsatt arbete med de svenska gastronomiska regionerna, som kartlades under perioden för ”Sverige – det nya matlandet” 2014. Det innebär att ett antal svenska produkter nu blir föremål för ansökningar om skyddad ursprungs- och geografisk beteckning till EU-kommissionen. I skrivande stund har Sverige sedan tidigare 6 sådana produkter och under 2018 har ansökan för ytterligare 4 stycken lämnats in. Vi väntar med spänning på positiv respons från EU-kommissionen för dessa 4 ansökningar och fler ansökningar är på gång.

För övrigt finns det ett antal projekt som främjar regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer, ett projekt som ser över kvalitetsmärkningar för samisk mat och ett antal projekt som just nu handläggs från en utlysning om utveckling av traditionell småskalig matkultur genom samarbeten.

Kontinuerligt kommer resultaten av projekten presenteras på hemsidan smakasverige.se

// Camilla Bender Larson, landsbygdsutvecklingsenheten Jordbruksverket.

Fotograf: Tina Stafrén

Annonser
Det här inlägget postades i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s