Programmen och målen i fokus när övervakningskommittéerna sammanträdde

Två gånger om året sammanträder övervakningskommittéerna för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och lokalt ledd utveckling. Kommittéernas uppgift är att kontrollera hur arbetet med programmet går och om målen nås. De får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmen och har uppgifter kopplade till de urvalskriterier som används för att välja ut vilka insatser som ska få stöd. Dessutom ska kommittéerna granska och godkänna de rapporter som skickas till EU-kommissionen varje år.

I övervakningskommittéerna sitter representanter från bland annat myndigheter, näringen och miljöorganisationer. I det här blogginlägget kan du läsa om vad kommittéerna gjorde när de sammanträdde i våras!

Kommittén för landsbygdsprogrammet: möte med företagare,
lägesrapport och framåtblickande

Den 30–31 maj hade övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet årets första möte. Det var även det första fysiska mötet som hållits sedan 2019. Mötet hölls i Stockholm och inleddes dagen före med studiebesök. Kommittén besökte Väddö Gårdsmejeri AB där de fick smaka på delikatesser som serverades och samtidigt ta del av hur dessa engagerade företagare jobbar för att utveckla sitt mjölkföretag med flera verksamheter.

Närbild på hamburgare med ost på.
Foto: Kaija

På mötet granskade och godkände ledamöterna årsrapporten för år 2021. Vidare fick de en lägesrapport om hur det går för programmet. Lägesrapporten innehåller detaljerad information om stöden, programändringar och administrativa frågor om handläggningstider samt om vilka åtgärder som krävs för förbättringar. Bland annat behöver handläggningstiderna ses över.

Lägesrapporten ger också en översikt av hur mycket av programmets budget som har beviljats i stöd och betalats ut. En stor andel av utbetalningarna står jordbrukarstöden för. Utbetalningsnivån är lägre för projekt- och företagsstöd, bland annat för att projekten tar lång tid att genomföra. Det finns ett ökat tryck på handläggningen. En orsak till detta är genomförda förändringar i handläggningsprocessen efter revisionsanmärkningar. Beroende på åtgärd har dessa rutinförändringar en stor påverkan på handläggningen av ansökan om utbetalning, vilket märks i den ökade ärendebalansen från och med oktober 2021. I anslutning till lägesrapporten hölls även en fördjupning om stöd för kompetensutveckling och rådgivning.

På mötet var det även flera informationspunkter. Det var bland annat information från landsbygdsministerns statssekreterare Oskar Magnusson om aktualiteter i politiken samt lite framåtblickande information om kommittén som ska inrättas för den kommande jordbrukspolitiken och om urvalskriterier som den nya kommittén ska höras om när den har inrättats.

Studiebesök, lägesrapport och nya utvärderingsresultat när kommittén
för havs- och fiskeriprogrammet möttes

Den 17–18 maj hade övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet möte i Halland. Mötet inleddes med ett studiebesök och lunch på Korshags rökeri i Falkenberg, där kommittén fick se hur produktionen gick till och smaka på produkterna. Efter det åkte gjordes ett besök på vattenkraftstationen Herting i Ätran, där man kunnat kombinera fiskpassage med produktion av elektricitet och bevarande av kulturmiljö genom att anlägga en naturlig fiskväg förbi kraftstationen. Detta har bland annat lett till ökat antal lax och ål. Dessutom finns här en population av havsnejonöga.

Bild från rökeri.
Foto: Jordbruksverket

Under mötet fick ledamöterna en lägesrapport om hur det går för programmet (lägesrapporten finns på Jordbruksverkets webbplats). Programmet är nu inne i slutfasen och stängdes för ansökningar den 30 april. Generellt sett fortlöper programmet väl även om det finns några åtgärder som är lite problematiska.

På mötet godkändes den årliga genomföranderapporten, vilket är ett krav för att den ska kunna skickas in till EU-kommissionen. Ledamöterna fick också en presentation av en utvärdering om investeringsstöd och startstöd inom havs- och fiskerifonden som riktar sig till vattenbruket och beredningsindustrin. Utvärderingen visar att investeringsstödet har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ökat produktionsvärde.

En annan viktig punkt som diskuterades på mötet var Ukrainakrisen och de svårigheter den leder till, exempelvis ökade kostnader för bland annat bränsle och foder samt en osäkerhet på marknaden.

Kommittén för lokalt ledd utveckling: lägesrapport och goda exempel på projekt som fått stöd

Den 19 maj hade övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling (LLU) årets första möte. Mötet genomfördes digitalt. Under mötet fick ledamöterna en presentation av lägesrapporten och hur det går för programmet. Vi närmar oss programmets slut. Sett till fondernas totala budget är 103 procent av regionalfonden och 104 procent av socialfonden intecknade i beslut. Både socialfonden och regionalfonden har övertecknats. När det gäller utbetalningar är 54 procent av alla fyra fondernas totalbudget utbetalt. Procentuellt sett ligger regional- och socialfonden högre än de båda andra fonderna (havs- och fiskerifonden och landsbygdsfonden). Den årliga genomföranderapporten för programmet för år 2021 presenterades och godkändes av övervakningskommittén.

Jordbruksverket presenterade rapporter som gjorts för leaderområdenas indikatorer och urvalskriterier i innevarande programperiod samt hur upplägget kommer se ut i kommande period. På mötet presenterades även projektet TUFF Landsbygd (Tillväxt och utveckling för företagare) som fått stöd genom regionalfonden för lokalt ledd utveckling. Projektägare var Eksjö.nu AB. Syftet med projektet var att visa möjligheter med företagande på landsbygder samt bidra till hållbar utveckling och ökade förutsättningar för företagande genom samverkan, kompetensutveckling och inspiration. Målgruppen var kvinnliga företagande i alla åldrar.

/Karin, Therese, Annelie & Sara

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2022
Lägesrapport om genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
Lägesrapport om genomförandet av lokalt ledd utveckling 2014–2020

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s