Författararkiv: programmenochpengarna

Relaxavdelning för kossorna

”Vi kommer bygga relaxavdelning för 34 sinkor genom ombyggnation av befintlig maskinhall. Det kommer att vara liggbås med skrapgångar. Liggbåsen kommer fyllas med sand för att ge optimal komfort.”   Detta skriver en av lantbrukarna som har fått investeringsstöd genom … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Fler studier om våtmarkers miljöeffekter behövs!

Antal ansökningar och ansökt areal till miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar har ökat under nuvarande programperiod. År 2017 överskreds målet med 7 procent. Vilka aspekter behöver prioriteras nu när målet är nått? Hur kan vi förbättra skötselvillkoren inför … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Bredbandsnätet växer så det knakar

Det är säkert många med mig som minns den speciella signalen för att koppla upp sig på internet. Likaså de gånger man lyfte på luren för att ringa ett samtal men det tjöt och brusade i telefonen för att brorsan … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Varför flaggar vi med den samiska flaggan i Jönköping idag?

Idag uppmärksammar vi den samiska nationaldagen genom att flagga med den samiska flaggan utanför kontoret i Jönköping. Men har du koll på vilken koppling Jordbruksverket har till Sápmi och de samiska frågorna? Idag, den 6 februari, är det samernas nationaldag … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Färska siffror för hur det går i programmen

Om du vill följa hur det går med att bevilja och betala ut stöd så har vi just publicerat färsk statistik. Här finns siffror för projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Här finns siffror för havs- och fiskeriprogrammet Här finns siffror … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Förstudie för utvärdering av investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på näringsbalansen i vatten

Alla investeringar som genomförs med stöd från landsbygdsprogrammet och med stöd från havs- och fiskeriprogrammet ska följas upp och utvärderas med avseende på förväntade effekter. För att arbetet med att utvärdera programmen ska bli så effektivt som möjligt är det … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Programmen och pengarna ger bränsle till landsbygdsutveckling

Har du besökt en gårdsbutik, solat på en allmän brygga eller sparkat boll på byns fotbollsplan i sommar? Då kanske du har sett exempel på verksamhet som fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar