Författararkiv: programmenochpengarna

Stärk effekttänket i Leader!

Leadermetodens framväxt i europeisk politik har ofta tecknats som en framgångssaga. Inte minst beskrivs det första Leaderinitiativet, Leader I (1991–1993), som en innovation där lokala partnerskap gavs i uppgift att ta fram strategier med syftet att skapa långsiktig utveckling på … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Räddar havsdjur med pengar från havs- och fiskeriprogrammet

Fiskar, fåglar, däggdjur och andra organismer fastnar och dör i så kallade spöknät, dvs. tappade eller övergivna fiskenät eller andra fångstanordningar. Det innebär onödigt lidande och bestånd kan minska i onödan. Inom havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet att söka stöd … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Podd om leadermetodens effekter och resultat

Mycket engagemang och pengar satsas i projekt av olika slag. Förhoppningen är förstås att projekten ska leda till något på längre sikt, som resultat och effekter. Det väcker frågor om vad skillnaden är mellan effekt och resultat. Hur ska det … Läs mer

Publicerat i Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Inspirerande och lockande landsbygd

För några veckor sedan var jag på ett seminarium om regional matkultur på Vandalorum i Värnamo och fick bland annat lyssna till inspirerande föreläsningar om hur små företag byggt upp sin verksamhet. Jag slås av den drivkraft det finns på … Läs mer

Bild | Posted on | Lämna en kommentar

Investeringsstöd till vattenbruk och beredningsindustri leder till mer investeringar

Investeringsstöd är ett viktigt verktyg för att modernisera och utveckla organisationer inom de blå och gröna näringarna. Syftet med investeringsstöden till vattenbruk och företag som bereder fiskeprodukter är att stimulera investeringar som främjar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Investeringsstöden är därför … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Landsbygdsprogrammet är till nytta för klimatet

Klimatet förändras och vi med det. Vi kan läsa om allt högre medeltemperatur och att grundvattennivåerna i både små och stora magasin ligger under det normala i stora delar av Sverige. Jordbruket står för nästan hälften av alla kväve- och … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Många vill utveckla svensk beredningsindustri

Det är många som vill utveckla sin beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter! Så många att stöd till beredning är havs- och fiskeriprogrammets hittills näst mest sökta stöd. Efter att ansökningsmöjligheten öppnades 2015 tog pengarna slut på drygt ett år. Stöd … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar