Kategoriarkiv: Fiskeriprogrammet 2007-2013

Investeringsstöd till vattenbruk och beredningsindustri leder till mer investeringar

Investeringsstöd är ett viktigt verktyg för att modernisera och utveckla organisationer inom de blå och gröna näringarna. Syftet med investeringsstöden till vattenbruk och företag som bereder fiskeprodukter är att stimulera investeringar som främjar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Investeringsstöden är därför … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Risk för att resultat från projekt inte lever vidare

Fisk är en värdefull resurs. Att utveckla fiskerinäring och vattenbruk kan bidra till såväl ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är därför viktigt att projekt utformas på ett sätt som bidrar och vi måste få mer kunskap om hur detta … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Hållbar utveckling av fiskeområden – vad hände sen?

I det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 valde man att införa ett prioriterat område som kallades Hållbar utveckling av fiskeområden. Detta område skulle fokusera på socioekonomiska åtgärder genom lokal förankring och var ett komplement till övriga prioriterade områden. … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Utvärderare ifrågasätter stöd till fartygsskrotning i EU

Precis som i Sverige användes stor del av EU-budgeten till att skrota fartyg i Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Sverige var ett av de länder som använde störst del av sin budget  till fartygsskrotning (se figur nedan). Av samtliga stöd till fisket … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

Fiskare städar i havet – spökgarnsdraggningar räddar liv!

Fiskenät som förlorats under fiske, så kallade spökgarn, riskerar att fortsätta fånga fisk under lång tid. För att mildra problemen med spökgarn ger EU stöd till yrkesfiskare och organisationer för att samla in förlorade fiskeredskap till havs. Insamlingen sker vanligtvis … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar

200 miljoner till fiskevård

Inom både fiskeriprogrammet och leader inom landsbygdsprogrammet satsades närmare 200 miljoner på fiskevård under år 2007-2013. Det var 29 leaderprojekt som fokuserade på utveckling av lokala fiskemöjligheter genom fiskevård, biologisk återställning av viktiga fiskhabitat, samt utveckling av fiskevårdsområden genom framtagande … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013, Leader 2007-2013 | Lämna en kommentar

Hur gick det för de som skrotade sina fiskebåtar?

Under programperioden 2007-2013 genomfördes två skrotningsomgångar under begränsad tid för att minska kapaciteten inom trålfisket efter torsk. Totalt skrotades 29 fartyg. Skrotningsomgångarna finansierades genom den europeiska fiskerifonden med cirka 95 miljoner kronor och cirka 40 miljoner kronor med svenska medel. … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar