Kategoriarkiv: Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Vattenbruken är snabba med att knipa pengarna

Stöd till produktiva investeringar i vattenbruk har som syfte att främja ett miljömässigt hållbart och resurseffektivt vattenbruk som också är innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat. Och det finns det intresse för! Pengarna till stödet användes på rekordtid – på bara 6 … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Stärk effekttänket i Leader!

Leadermetodens framväxt i europeisk politik har ofta tecknats som en framgångssaga. Inte minst beskrivs det första Leaderinitiativet, Leader I (1991–1993), som en innovation där lokala partnerskap gavs i uppgift att ta fram strategier med syftet att skapa långsiktig utveckling på … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Räddar havsdjur med pengar från havs- och fiskeriprogrammet

Fiskar, fåglar, däggdjur och andra organismer fastnar och dör i så kallade spöknät, dvs. tappade eller övergivna fiskenät eller andra fångstanordningar. Det innebär onödigt lidande och bestånd kan minska i onödan. Inom havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet att söka stöd … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Investeringsstöd till vattenbruk och beredningsindustri leder till mer investeringar

Investeringsstöd är ett viktigt verktyg för att modernisera och utveckla organisationer inom de blå och gröna näringarna. Syftet med investeringsstöden till vattenbruk och företag som bereder fiskeprodukter är att stimulera investeringar som främjar ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Investeringsstöden är därför … Läs mer

Publicerat i Fiskeriprogrammet 2007-2013, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Många vill utveckla svensk beredningsindustri

Det är många som vill utveckla sin beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter! Så många att stöd till beredning är havs- och fiskeriprogrammets hittills näst mest sökta stöd. Efter att ansökningsmöjligheten öppnades 2015 tog pengarna slut på drygt ett år. Stöd … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Färska siffror för hur det går i programmen

Om du vill följa hur det går med att bevilja och betala ut stöd så har vi just publicerat färsk statistik. Här finns siffror för projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Här finns siffror för havs- och fiskeriprogrammet Här finns siffror … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Förstudie för utvärdering av investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på näringsbalansen i vatten

Alla investeringar som genomförs med stöd från landsbygdsprogrammet och med stöd från havs- och fiskeriprogrammet ska följas upp och utvärderas med avseende på förväntade effekter. För att arbetet med att utvärdera programmen ska bli så effektivt som möjligt är det … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar