Kategoriarkiv: Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Fler studier om våtmarkers miljöeffekter behövs!

Antal ansökningar och ansökt areal till miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar har ökat under nuvarande programperiod. År 2017 överskreds målet med 7 procent. Vilka aspekter behöver prioriteras nu när målet är nått? Hur kan vi förbättra skötselvillkoren inför … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Att dom inte skäms!

Politiker vill gärna se effekter av sina satsade pengar redan när pressmeddelandet når allmänheten. Om det inte är möjligt kan de tänka sig att vänta på effekterna till året efter, dock allra senast inom mandatperioden – men då ska effekterna … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Bra vallersättning och kompensationsstöd – en uppmärksammad rapport

Ibland blir en utvärdering lite extra uppmärksammad. Det hände med rapporten Bra vallersättning och kompensationsstöd som publicerades för ungefär ett år sedan. Rapporten valdes ut för en granskning som gjordes på uppdrag av Plattformen för samhällsekonomiska analyser vid Naturvårdsverket. Varje … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

En läsares kommentar

I boken Så här ligger landet har vi samlat texter som kan bidra till debatt om landsbygdsprogram och landsbygdspolitik. Vår praktikant Sara har läst och kommenterat kapitlet Landsbygdsutveckling kan bidra till att uppnå klimatmålen. Sverige har ställt upp målet att … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Att det var bättre förr behöver inte betyda att det inte kan bli ännu bättre framöver

När jag som ung fågelskådare för trettio fyrtio år sedan ville uppleva rika fågelmiljöer åkte jag alltid ut i jordbrukslandskapet. Det spelade inte så stor roll vart jag åkte, under vår och försommar sjöng alltid sånglärkor över fälten, storspovar drillade, … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Spännande sommarläsning om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling

Vad är nyttan med landsbygdsprogrammet och vad kan förändras för att det ska få större effekt? Utvärderingar är viktiga för att landsbygdspolitiken ska kunna utvecklas. Men utvärderingar räcker inte utan det krävs även beslut. De bör grundas på utvärderingar och … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2021- | Lämna en kommentar

Hur gick det egentligen 2007-2013? Läs utvärderingarna!

Programmet är slut, de sista pengarna har betalats ut och programmet är utvärderat. Det som återstår är att använda erfarenheterna i fortsatta diskussioner för att förbättra i kommande program. Fyra grupper med deltagare från flera universitet och högskolor har undersökt i vilken mån programmet har … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Lämna en kommentar