Kategoriarkiv: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

”Traditionell småskalig matkultur” – ett uppdrag med många möjligheter!

”Traditionell småskalig matkultur” är benämningen på ett spännande regeringsuppdrag som engagerar fyra svenska myndigheter och finansieras av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket, i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Färsk statistik för våra tre program

Nu har vi uppdaterade tabeller som visar hur det går för våra tre program; landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Vill du se information om antal ansökningar, hur mycket pengar som har beviljats och … Läs mer

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

De flesta samarbetsprojekt som ska bidra till fler jobb finns i norr

Den svenska landsbygden är fylld av kreativitet, potential och påhittighet. Det visar sig inte minst i de samarbetsprojekt som ska bidra till fler jobb på landsbygden. Det finns en stor budget till detta stöd och hittills har 24 procent av … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Många söker startstöd

Startstödets syfte är att vara en morot för unga personer att starta upp eller ta över ett lantbruk. Lantbrukskårens medelålder har under en längre period stadigt ökat. Tanken med startstödet är att motivera unga personer, vilket i det här sammanhanget … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Hur går det med innovationsstödet EIP-Agri?

Sedan slutet av 2016 pågår en så kallad löpande lärande utvärdering av innovationsstödet EIP-Agri. Det är ett stöd inom landsbygdsprogrammet. En löpande lärande utvärdering innebär att utvärderingen genomförs i nära samarbete med dem vars verksamhet utvärderas. Synpunkter och förslag från … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Fortsatt utveckling av fäbodar

Fäbodar har funnits i hundratals år. Där har mjölkproduktion och förädling bedrivits småskaligt och med traditionella metoder som varit anpassade till platsen. Hur kan traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter, husdjursraser och kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas samt ge … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Säker infrastruktur i hela landet

Olika färdmedel som t.ex. bil och båt är avgörande för människors möjlighet att kunna bo, leva och verka i hela landet. Därför är det viktigt att människor känner sig trygga på de vägar och vatten som omger dem. Syftet med … Läs mer

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar