Om programmen

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. De program som Jordbruksverket ansvarar för är

  • landsbygdsprogrammet
  • havs- och fiskeriprogrammet
  • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål. Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, under perioden 2014–2020.

På Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet utvärderar vi och följer upp programmen. Resultaten publiceras i form av utvärderingar och uppföljningar som finns att ladda ner i Jordbruksverkets webbutik.