Innovationer på landsbygden är flest i Västsverige

Inom landsbygdsprogrammet kan man söka innovationsstödet EIP-Agri för att skapa innovativa lösningar på de utmaningar som landsbygden står inför. Stödets syfte är att föra samman aktörer med olika kompetenser och på så vis möjliggöra kunskapsutbyte och samarbete. Vi har tittat närmare på i vilken del av Sverige flest ansökningar om innovationsstöd har beviljats 2014–2022 och hur stödet har fördelats.

Flest beviljade ansökningar om innovationsstöd fanns i Västsverige, som utgörs av Västra Götalands och Hallands län. Härifrån kom 33 procent av de totalt 344 beviljade ansökningarna. Sett ur ett finansiellt perspektiv har ansökningar från Västsverige beviljats närmare 32 procent av det totala beviljade innovationsstödet på 444 miljoner kronor.

Kartan visar att mest stöd har beviljats i Västsverige (144 miljoner kronor), Sydsverige (100 miljoner kronor), Stockholm (65 miljoner kronor) och Östra Mellansverige (61 miljoner kronor).
Fördelningen av 444 miljoner kronor som har beviljats i innovationsstöd 2014–2022. Siffrorna motsvarar miljoner kronor.

Jämförelsevis är norra Sverige det område där minst antal beviljade ansökningar har kommit ifrån. Norra Sverige utgörs av sju län: Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Härifrån kom 12 procent av alla beviljade ansökningar, som tillsammans har fått 11 procent av allt beviljat stöd.

Vid en första anblick kan det upplevas anmärkningsvärt att Västsverige, en till ytan mycket mindre del av Sverige än Norrland, har stått för nästan tre gånger så många beviljade ansökningar och fått nästan tre gånger så mycket stöd. Det är därför intressant att undersöka detta närmare.

Ett intressant perspektiv är att jämföra stödets geografiska fördelning i relation till den geografiska spridningen av företag inom stödets tre relevanta sektorer: jordbruks-, trädgårds- och rennäringen. Av Sveriges drygt 61 600 företag som verkar inom dessa tre sektorer finns 23 procent i Västsverige. Ungefär en lika stor andel (24 procent) finns i norra Sverige. Trots att sektorerna, sett till andelen företag, alltså är jämförbara i de två områdena är det ändå en betydligt mindre andel av beviljade ansökningar som har kommit från norra Sverige och därmed också en mindre andel av stödet som har beviljats där. Vi kan inte dra några säkra slutsatser om anledningen till detta. Men intressanta aspekter att fundera kring är stödets fördelning mellan sektorer och hur dessa sektorer är fördelade över landet eller vilken typ av aktör som är drivande i ansökningarna om stöd och var dessa huvudsakligen finns att hitta.

Vill du veta mer om vilka ämnesområden som varit mest populära för ansökningar inom innovationsstödet, vilka aktörer som har varit inblandade i samarbetarna eller hur innovativa innovationerna har varit? Läs rapporten Innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022.

/Isabelle

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s