Vill du vara med och utveckla program?

Är du intresserad av att vara med och utveckla landsbygdsprogrammet med flera EU-program? Nu söker vi en utredare som ska jobba med utvärderingar framförallt kring konkurrenskraft och landsbygdsutveckling. Läs mer information om den lediga tjänsten.

// Sofia Blom, enhetschef utvärderingsenheten, Jordbruksverket

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu är det dags att utvärdera lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket har påbörjat flera olika utvärderingar av lokalt ledd utveckling. Arbetet med dessa kommer pågå länge, fram till programperiodens slut.

I Sverige har vi valt att arbeta med en fyrfondslösning inom lokalt ledd utveckling. En sådan lösning innebär att stödpengarna kommer från fyra fonder, förutom landsbygdsfonden även havs- och fiskerifonden, regionalfonden samt socialfonden. Fyrfondslösningen är unik inom EU och det finns ett stort intresse för hur det har fungerat för oss.

The European Evaluation for Rural Development, vars funktion är att stötta medlemsländer i EU samt bidra till bättre utvärderingar, gjorde nyligen en intervju med några av oss som jobbar med detta på Jordbruksverket. Du kan läsa intervjun i nyhetsbrevet Rural Evaluation News på sidan 14 och 15. Nyhetsbrevet ligger som en pdf och går att läsa på engelska, franska eller tyska.

// Tina och Madielene

Publicerat i Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Webbinarium om ungas möjligheter att bo på kvar på sin hemort

På tisdag den 10 april klockan 12 kan du höra Lotta Svensson, fil dr i sociologi, forskare och författare på ett så kallat webbinarium som Landsbygdsnätverket ordnar. Lotta kommer att presentera de viktigaste resultaten från sitt senaste projekt med antologin ”Lämna eller stanna?”. Där har hon låtit praktiker dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att öka möjligheterna för unga människor att bo på sin hemort.

Anmälan till webbinariet. Du kan även lyssna på det i efterhand.

Lotta har tidigare bidragit med en artikel i boken ”Så här Ligger landet”. På sidan 101 finns hennes text om vad man kan göra för att få unga att bo kvar i mindre orter. Läs gärna den och de andra texterna om landsbygdsutveckling och landsbygdsprogram.

// Carin

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tävling med flera vinnare

Nyligen utsågs vinnarna i Jordbruksverkets tävling om smartaste djurstallen för smågrisar, slaktgrisar, dikor, mjölkkor, slaktungnöt och lamm. Vi gratulerar förstås de som vann själva tävlingen, men de verkliga vinnarna kan vara alla företagare som är på gång att bygga nya stallar och som nu får tillgång till ritningar och inspiration från tävlingsbidragen.

I tävlingsbidragen finns många guldkorn för alla som ska bygga nytt. Rapporterna från respektive tävlingsbidrag är som en instruktionsbok om hur man planerar, bygger och använder stallet. Det finns också annat intressant, som kalkyler, ritningar och förklaringar till varför man har valt eller valt bort en viss lösning.

Idé med tävling för att öka intresset

Tanken dök upp om att göra som i andra byggsammanhang – att ordna en tävling för att öka intresset. Med facit i hand verkar det ha varit en bra idé. Gensvaret har varit fantastiskt. Det har varit stort intresse från såväl jordbruksföretagare som rådgivare och andra aktörer som arbetar med investeringar i djurstallar. Det har verkligen varit roligt göra något som gett dessa viktiga frågor uppmärksamhet. Vi är glatt överraskade över den stora uppslutningen från många aktörer. Vi hoppas att stallkoncepten ska ge fler modet att våga bygga nytt stall.

Det är stora investeringar när man ska bygga nya stallar, just därför är det så viktigt att de fungerar för såväl djur som människa samt att de ger möjlighet att få god ekonomi i driften. Många lag har lagt stort arbete på att hitta balansen mellan ekonomi, djurvälfärd, smittskydd miljö, klimat, design, teknik och annat. Vi hoppas att alla som deltagit ser sig som vinnare på ett eller annat sätt.

Läs om tävlingen om det smartaste stallet och vinnarna

Förslag om nytt kunskapscentrum

Tävlingen är en punktinsats som finansierats som ett kompetensutvecklingsprojekt i landsbygdsprogrammet. Men det finns stora behov av en långsiktig lösning för att utveckla kunskapen om rationella stallar. Jordbruksverket har nyligen lämnat ett förslag till regeringen om att inrätta ett nytt kunskapscentrum för att utforma och bygga stallar. Detta är en del i genomförandet av livsmedelsstrategin.

 

// Jonas Fjertorp, Utvecklingsstrateg, Jordbruksverket

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Bra vallersättning och kompensationsstöd – en uppmärksammad rapport

Ibland blir en utvärdering lite extra uppmärksammad. Det hände med rapporten Bra vallersättning och kompensationsstöd som publicerades för ungefär ett år sedan.

Rapporten valdes ut för en granskning som gjordes på uppdrag av Plattformen för samhällsekonomiska analyser vid Naturvårdsverket. Varje år röstar medlemmarna fram vilken samhällsekonomisk utredning som är mest intressant och denna skickas sedan för extern granskning. I detta fall gjorde företaget Anthesis enveco granskningen.

Ett syfte med granskningarna är att förbättra myndigheternas samhällsekonomiska analyser. Alla myndigheter som arbetar för att uppnå de svenska miljömålen är med i samarbetet.

Rapporten Bra vallersättning och kompensationsstöd redogör för hur vallersättningen och kompensationsstödet påverkar vallareal, areal betesmark, växtnäringsläckage, klimat, jordbrukets produktion och sysselsättningen regionalt och nationellt.

Vill du läsa mer? Rapporten Bra vallersättning och kompensationsstöd samt granskningsrapporten hittar du på vår webbplats.

// Fredrik

 

 

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Jordbruks- och landsbygdspolitiken efter 2020

På EU-kommissionen arbetar man för fullt med nästa jordbrukspolitik, CAP. På samma sätt startar både regeringskansliet och Jordbruksverket detta arbete nu. Målet är att kunna få bästa möjliga samhällseffekt av pengarna och att kunna förenkla administrationen. På Jordbruksverket pågår nu flera intressanta utredningar som kan förbättra kommande program. Bland annat tittar vi på landsbygdsprogrammets roll för landsbygdsutveckling, bredbandsstödet, stödet till innovationsprojekt och hur miljöersättningar skulle kunna förbättras och förenklas.

EU-kommissionen verkar öppna upp för stora förenklingar inför kommande jordbrukspolitik, något vi i Sverige verkligen hoppas på.

 Jordbrukslandskap. Nötkreatur, kor, åkrar, byggnader, ladugård. Foto: Mats Pettersson

Vill du lyssna på vad Carl-Johan Lindén på EU-kommissionen säger om jordbruks- och landsbygdspolitiken efter 2020? Lyssna gärna på Landsbygdsnätverkets webbinarie på tisdag den 13 mars kl. 12-12.45. Det går att se senare.

Vill du läsa mer om utvärderingar av nuvarande politik? Läs om utvärderingar av landbygdsprogrammet och andra program samt om utvärderingar av CAP:s miljöeffekter.

 

Foto: Mats Pettersson

//Lina

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2021- | Lämna en kommentar

Flera projekt om rennäring och samisk kultur på gång

Renar i snö. Foto Per G Norén

Foto: Per G Norén

Det finns möjlighet för samiska företag, föreningar och organisationer att få stöd inom landsbygdsprogrammet. Här är en kort beskrivning av vad pengar har beviljats för och vad som är på gång:

  • Ett av projekten handlar om att utveckla premiumprodukter av renkött. Dit hör att ta fram produkter men också förpackningar med mer information, exempelvis om var renen betat.
  • Ett annat projekt handlar om att utveckla ny teknik som gör att man kan bevaka renar ute i fält utan tillgång till 3G- eller 4G-datanätverk.
  • Ytterligare ett teknikprojekt gäller id-märkning, hantering och vägning av ren. Syftet är att höja produktionen genom att ytterligare förbättra betesutnyttjandet genom anpassning av djurantal till betestillgång och förbättra underlaget för att systematiskt kunna välja livdjur bland annat.
  • Pilotprojektet samisk mat har i uppdrag att stärka samisk matkultur genom att samordna och utveckla kvalitetsmärkningar och certifieringar för samiska produkter med koppling till samisk matkultur.
  • Med syftet att ytterligare öka kunskapen om djurvälfärd inom rennäringen har pengar beviljats för att ge kurser om bland annat smittskydd, hur sjukdomsutbrott kan förhindras och hur man kan ta hand om allmänpåverkade djur.
  • Det har även beviljats pengar till att ta fram filmer och broschyrer om hur en än bättre djurvälfärd kan skapas allmänt inom rennäringen. Det gäller till exempel vilka lagar och regler som gäller samt hur djurvälfärd förhåller sig till utfodring av renar.

Läs gärna mer om stöd som gäller samisk kultur och rennäring.

// Göte

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar