Möte med övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet träffades nyligen i Härnösand för att diskutera hur programmet går.

Den första dagen besöktes två olika typer av fiskodlingar.

Daniel Holmberg, ställföreträdande platschef vid Omegalax, visade oss odlingsanläggningen som främst fokuserar på egen avel och uppfödning av röding. Här fick kommittémedlemmarna se när rödingarna kramades på rom och mjölke. Detta gör man för att befrukta nästa generation av röding.

Bilderna visar röding i vacker lekdräkt med djupröd buk och vita fenkanter. Mjölke och rom kramas från lekmogna fiskar och blandas för befruktning. Äggen drivs upp till yngel i odlingens egna yngelkläckeri.

Bilderna ovan visar röding i vacker lekdräkt med djupröd buk och vita fenkanter. Mjölke och rom kramas från lekmogna fiskar och blandas för befruktning. Äggen drivs upp till yngel i odlingens egna yngelkläckeri.

Vid nästa stopp presenterade företagsledaren Daniel Brännström företagsidén bakom Pekkas naturodlingar. Odlingen är en så kallad akvaponik, där man kombinerar odling av fisk med odling av grödor, i detta fall tomater. Överbliven näring från fiskodlingen göder tomatodlingen i ett slutet system. Detta ger minimal vattenförlust och optimal näringsanvändning.

Bilden visar företagsledaren Daniel Brännström demonstrerar växthuset för den planerade tomatodlingen.

Daniel Brännström visar upp växthuset för den planerade tomatodlingen för mötesdeltagarna.

Under andra dagen hölls själva mötesförhandlingarna för övervakningskommittén. Där diskuterades bland annat programmets lägesrapport, situationen för handläggande myndigheter och en utvärdering av skrotningsstöd från föregående programperiod. Daniel Wikberg som är VD för Sveriges matfiskodlare, presenterade medlemsföretagens verksamhet. Han beskrev även möjligheter och utmaningar inom branschen. Jordbruksverket höll i en workshop om hur Sverige bättre kan synliggöra miljöarbetet inom programmet och höja statusen inom berörda näringar. Regeringskansliet uttryckte förhoppningar om att övningen kan bidra med viktiga perspektiv inför kommande programperiod.

Läs mer om övervakningskommittén.

// Fredrik

Annonser
Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Nyttan av pengarna förväntas bli stor

Nu har halva programperioden passerat i både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Hur går det egentligen? Vilken nytta kan vi räkna med att pengarna gör? Finns det några åtgärder där det är få som söker, så att vi kommer att ha svårt att nå målen? Varför?

Detta kan du höra mer om i Landsbygdsnätverkets podd Landet. Landsbygdsnätverket har i sin podd intervjuat Staffan Nilsson som är ordförande i Hela Sverige ska leva och samtidigt ledamot i landsbygdsprogrammets övervakningskommitté samt Andreas Mattisson och mig från Jordbruksverket. Vi beskriver utmaningar som finns, men framför allt hur pengarna faktiskt förbättrar vår miljö, håller odlingslandskapen öppna, bidrar till ett hållbart fiske och underlättar livet på landet på olika sätt.

// Lina Andersson

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Har du sett Jordbruksverkets nyhetsbrev om lokalt ledd utveckling?

Lokalt ledd utveckling är speciellt på det sättet att det berör tre av våra svenska program och samtliga fyra europeiska strukturfonder. Därav att det lätt kan bli lite splittrat om man vill hålla sig uppdaterad om hur det går för dessa åtgärder. För att göra det lite enklare har jordbruksverket tagit fram ett nyhetsbrev som samlar nyheter kopplade till lokalt ledd utveckling oavsett fond och program.

Det senaste numret berättar bland annat om handläggningstiderna leaderkontoren och Jordbruksverket har för ansökningar och hur man jobbar för att förkorta dem, men fokuserar även lite extra på projekt inom socialfonden samt transnationella projekt. Man kan till exempel läsa om hur många projekt inom socialfonden som nyligen har beviljats samt vad de har för inriktningar. Mer information finns också om transnationella projekt inom de olika fondera samt en sammanfattning om hur det går för havs- och fiskerifonden runt om i EU.

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet om lokalt ledd utveckling.

Passa på att prenumerera på nyhetsbrevet om lokalt ledd utveckling.

// Tina

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

Ullbaggepriser för projekt och företag som utvecklar landsbygden

Det finns många som lyckas på landsbygden!

Igår belönades några av de projekt och företag som verkligen gjort skillnad på landsbygden. Ullbaggar delades ut i åtta olika kategorier: sysselsättning i gröna, blå och övriga näringar i landsbygder, landsbygdsinnovation, integration, klimat och miljö, unga i landsbygdsutveckling och internationellt samarbete. Gemensamt för alla nominerade är att de fått pengar från någon av programmen, och är därmed goda exempel på hur programmens pengar verkligen gör nytta. Kalle Moraeus var värd för den nationella landsbygdsgalan som anordnades av Landsbygdsnätverket. Läs mer om alla ullbaggevinnare.

Bilden visar trofén Ullbaggen

// Lina

 

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar

En läsares kommentar

I boken Så här ligger landet har vi samlat texter som kan bidra till debatt om landsbygdsprogram och landsbygdspolitik. Vår praktikant Sara har läst och kommenterat kapitlet Landsbygdsutveckling kan bidra till att uppnå klimatmålen.

Sverige har ställt upp målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Jord- och skogsbruk kan bidra till att uppnå det nämnda klimatmålet. Jordbruk står också för en del av problemet genom utsläpp av växthusgaser från kött- och mjölkproduktion samt vid växtodling.

Författaren nämner att om vi importerar den mat vi behöver från andra länder så leder det bara till att vi minskar klimatpåverkan här i Sverige men vi flyttar problemet någon annanstans. Dessutom är det viktigt att utnyttja Sveriges råvaror för att uppnå klimatmålen och att öka produktionen av etanol, biogas och biodiesel.

Det är bra att man utöver att fokusera på drivmedelsersättning även funderar på ersättningen av andra fossila produkter, som smörjmedel och andra oljor eller ersättningen av olika plaster. Jag tror att även om Sverige uppnår de önskade klimatmålen och blir helt oberoende av fossila drivmedel kommer problemet inte att lösas, bara minskas. Vi är fortfarande beroende av råolja för många andra produkter.

För att lösa problemet behövs fler åtgärder. Förmodligen är produktionen av biogas eller biodiesel av rapsolja inte så effektiv och produktionen av palmolja är långt ifrån hållbar. Jag tror att det kan vara bra att försöka hitta flera användningsområden för raps, lin eller andra möjliga grödor parallellt med produktionen av biogas och biodiesel för att få en mer hållbar och kostnadseffektiv utveckling.

//Sara

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Stöd till vandringsleder och idrottsanläggningar ger roligare höstlov

Den här veckan har vi haft höstlov och många har säkerligen varit lite extra lediga. Förra året beslutade regeringen att benämna höstlovet läslov och att i samband med det stötta läsfrämjande aktiviteter, så många av er där ute har kanske krupit upp i soffan med en spännande bok under veckan. Många har säkert också passat på att vara ute i skog och mark, eller besökt olika idrottsanläggningar runt om i landet.

Om så är fallet så kan du ha promenerat på en vandringsled eller åkt skridskor på en konstis som finansierats av landsbygdsprogrammet. Ett område med stort fokus inom programmet är just främjande av lokal utveckling på landsbygden. Ett flertal av programmets åtgärder syftar till detta genom att stötta till exempel badplatser, idrottsanläggningar och vandringsleder.

Hittills under programperioden har totalt 88 sökande beviljats stöd för att skapa idrottsrelaterade evenemang eller utveckla idrottsanläggningar, vandringsleder, fotbollsplaner och dylikt. Vilka idrotter som har stöttats kan du se i diagrammet nedan. Oftast har man fått stöd för att skapa eller restaurera leder (som omfattar vandringsleder, skidleder och cykelleder) eller för att restaurera fotbollsplaner, läktare eller närliggande lokaler. Tillsammans utgör de två grupperna ungefär hälften av alla projekt och investeringar som har beviljats stöd. Men det finns även en stor bredd då flertalet sökande har fått stöd för att ordna aktiviteter eller utveckla anläggningar inom till exempel dans, hästsport och golf.

Så nästa gång du är ute på en vandringsled eller besöker ett skidspår så kan det vara så att den har byggts eller restaurerats med EU-pengar för att utveckla vår fina landsbygd så att fler kan uppleva den.

Läs om våra åtgärder och vad du kan söka stöd för.

// Tina

 

 

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Vad har WWF Världsnaturfonden, Winnet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund gemensamt?

Jo, de är med i en av tre övervakningskommittéer. Det finns tre sådana kommittéer, en för varje program som Jordbruksverket ansvarar för. De har ett ansvar att följa programmen och måluppfyllelsen. Andra som är med är till exempel Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, Coompanion, Sveriges Hembygdsförbund och Sametinget.

Övervakningskommittéerna består av representanter för myndigheter och organisationer som berörs av respektive program. Där finnas företrädare för myndigheter, näringslivet och andra organisationer. De just nämnda är bara några exempel.

Läs om övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Läs om övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet

Läs om övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

// Annelie

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Lokalt ledd utveckling 2014-2020 | Lämna en kommentar