Vi söker dig som vill hjälpa till och förbättra EU-programmen!

Nu när hösten drar igång behöver vi nya medarbetare.

Landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling berör konkurrenskraft, landsbygdsutveckling och miljö. Vi söker nu en person som kan utvärdera programmens effekter på konkurrenskraft bland företag på landsbygden och effekterna på landsbygdsutveckling.

Se platsannons för mer information.

Sista ansökningsdag är 18 september.

Välkommen med din ansökan!

// Sofia Blom
T.f. enhetschef utredningsenheten

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sju sorters blommor till midsommar!

Blommande hagar, blomsterkransar i håren och sju sorters blommor under kudden. Nu är det snart midsommar! Vi är många som njuter av naturens skönhet och som är tacksamma för att någon sköter markerna så att vi kan fortsätta njuta av all prakt.

Många lantbrukare väljer att utföra en viktig samhällstjänst genom att sköta sina marker på ett sätt som gynnar rara växter, bin som surrar och fåglar som kvittrar. De som gör detta kan få en viss betalning från samhället genom ersättningar från landsbygdsprogrammet. I hela Europa ser man vikten av att behålla den biologiska mångfalden och vi kan vara glada för att det finns lantbrukare som vill utföra dessa tjänster för miljöns skull.

Bild av jungfrulinFotograf: Gunilla Ideström

Jungfrulin är en växt som trivs i betesmarker och på ängar. De som vårdar dessa marker bidrar till Sveriges miljömål ett rikt odlingslandskap. Läs gärna mer om ett rikt odlingslandskap på Jordbruksverkets webbplats.

Nu tar vi sommaruppehåll med bloggen. Vi återkommer i slutet av augusti.

//Lina

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

Miljömärkt sill – viktig både för midsommarmenyn och svenska kustkommuner

Under 2016 fiskade svenska fiskare drygt 195 000 ton fisk och skaldjur. Nästan 60 procent av den fångsten var sill eller strömming. Värdet på den landade sillen uppgick till drygt 380 miljoner kronor, och då inkluderas såväl landningar i Sverige som landningar i andra länder, främst i Danmark.

Den sill och strömming som fångas av svenska fiskare används både som livsmedel och som foderråvara. Vi äter sillen antingen färsk som filé, strömmingsflundra eller i olika typer av inläggningar. En del av fångsten exporteras till Danmark för att användas i beredningsindustrin eller som foderråvara. Export sker även till Baltikum för beredning och vidare export bland annat till Ryssland.

Sillfiske och beredning är viktiga verksamheter för kustkommunerna

De sillinläggningar som produceras i Sverige bidrar till sysselsättningen i våra kustkommuner. I Sverige finns omkring 220 fiskberedningsföretag med totalt cirka 2 100 anställda. Flera av dessa företag producerar olika sorters sillinläggningar.

Generellt är mindre företag mer beroende av lokala fångster medan större företag med industriell produktion är mer beroende av importerad råvara. De stora företagen importerar ungefär tre fjärdedelar av sin fiskråvara, eftersom det inte finns tillräckligt med fisk av rätt kvalitet inom EU. Det som avgör kvaliteten är storleken och fetthalten på sillen, men den påverkas även av hur många timmar som hinner gå mellan fångst och tidpunkten då beredningen kan börja.

Svenskt sillfiske blir miljömärkt

Svenskt fiske bedrivs på olika sillbestånd och har beviljats stöd inom havs- och fiskeriprogrammet för att miljömärka sitt fiske inom MSC-certifieringen. Dessa certifieringar avser sillfisket i Östersjön, Västerhavet, Nordsjön och delar av Atlanten, och det innebär därför att allt svenskt sillfiske kan bli miljömärkt.

Bilden visar en silltallrik

// Fredrik

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

20 miljoner till skogens miljövärden

Syftet med stödet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Det ska göras på skogsmark med skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Totalt har drygt 20 miljoner kronor beviljats i stöd fram till och med mars 2017.

De två vanligaste delåtgärderna är sköta natur- och kulturmiljö i skog och naturvårdsbränning i skog med tillsammans drygt 17 miljoner i beviljat stödbelopp. Gallra fram lövrik skog och ädellövskog har tillsammans beviljats cirka 3 miljoner i stöd.

Rensa kulturmiljöer i skog, rensa stenmur i skog och skapa våtmarker i skog är de delåtgärder som i antal och pengar är minst och har tillsammans drygt 70 000 kronor i beviljat stödbelopp.

 I nedanstående diagram kan du se hur mycket stöd som har beviljats och antalet insatser.

Bild visar antal insatser Bild visar beviljat stödbelopp, miljoner kronor

Klicka på bilderna för förstoring.

//Ingrid

Publicerat i Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | 2 kommentarer

Spännande sommarläsning om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling

Vad är nyttan med landsbygdsprogrammet och vad kan förändras för att det ska få större effekt?

Utvärderingar är viktiga för att landsbygdspolitiken ska kunna utvecklas. Men utvärderingar räcker inte utan det krävs även beslut. De bör grundas på utvärderingar och tidigare erfarenheter men också på debatter med beslutsfattare och andra.

I dag har vi publicerat en bok med texter av många skribenter med olika bakgrund. De har själva valt ämne för sina texter. Vi hoppas att texterna ska bidra just till denna debatt. Texterna är korta och kan läsas fristående från varandra.

Vi hoppas att du får glädje av boken! Varför inte passa på och läsa den på stranden i sommar?

Mer information 

// Carin

 

 

 

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, Landsbygdsprogrammet 2021- | Lämna en kommentar

58 miljoner kronor till miljöinvesteringar

Inom miljöinvesteringar återfinns ett antal delåtgärder som tillsammans har beviljats 58 miljoner kronor i stöd till och med mars 2017. De tre största åtgärderna är Stängsel mot rovdjur, Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald och för förbättrad vattenkvalitet.

18 miljoner kronor har beviljats i stöd för stängsel mot rovdjur

Syftet är att skydda betande tamdjur så att betesmarker och betesvallar ska kunna fortsätta skötas genom bete i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur. Cirka 10 miljoner kronor har beviljats i stöd till Värmland, Örebro, Västra Götaland och Dalarna som är de län med flest ärenden inom åtgärden.

Totalt har drygt 34 miljoner kronor beviljats i stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar

Syftet är att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet eller att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen. Till biologisk mångfald har 16 miljoner kronor beviljats och till förbättrad vattenkvalitet har 18 miljoner kronor beviljats. Gotland, Stockholm, Halland och Skåne är de län med störst andel beviljat stöd med drygt 20 miljoner kronor.

I diagrammet kan du se antal sökta stöd per kategori

I diagrammet kan du se beviljat stödbelopp per kategori

// Ingrid

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar

133 miljoner till samarbetsåtgärder

Totalt har drygt 133 miljoner beviljats i stöd fram till och med mars 2017. Fyra olika delåtgärder ingår i sammanställningen (pilotprojekt och utveckling, samarbeten inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan, samarbeten inom miljö och samarbeten för diversifiering och information om miljö och mat). Syftet med samarbetsprojekten är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

88 procent av beviljat stödbelopp har gått till delåtgärden pilotprojekt och utveckling

Inom pilotprojekt och utveckling syftar samarbetsprojekten till att utveckla, pröva eller utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Totalt har drygt 117 miljoner beviljats i stöd för delåtgärden och av dessa har 57,8 miljoner kronor gått till projekt inom fokusområdet främja service på landsbygden som är störst inom åtgärden. Näst störst är projekt inom skapa nya jobb där 48,3 miljoner har beviljats i stöd. Inom skapa nya jobb finns samarbetsprojekt inom turism, livsmedel och övrig företagsutveckling.

16 miljoner kronor till övrig delåtgärder

Resterande 16 miljoner gäller samarbetsprojekt inom delåtgärderna samarbeten inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan, samarbeten inom miljö och samarbeten för diversifiering och information om miljö och mat och gäller 7 beviljade ärenden.

I nedanstående diagram kan du se hur mycket stöd som har beviljats och antalet insatser inom respektive kategori.

Diagram över antal insatser inom samarbetsåtgärder Diagram över beviljat stödbelopp inom samarbetsåtgärder

Klicka på bilderna för förstoring.

// Ingrid

 

Publicerat i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 | Lämna en kommentar